top of page

תביעת ירושה ועיזבון

איך תובעים ירושה ועיזבון? איך תוקפים צוואה?
מהי התנגדות לצוואה או התנגדות לצו ירושה

צוואה וירושה

תביעות צוואה, ירושה ועיזבון הן תביעות מורכבות הדורשות ייצוג משפטי מקצועי על ידי עורך דין בעל ניסיון רב שנים.

עם מותו של אדם, יש לבחון איך נכסיו ורכושו יחולק ומי יהיו יורשיו או במילים אחרות כיצד יחולק העיזבון שלו. חלוקת עיזבון תיקבע לפי אחת משתי האופציות:

1. בהתאם לצוואה שהותיר המנוח: בצוואה המנוח קובע באופן מפורט איך יש לחלק את רכושו נכסיו.

2. על פי חוק הירושה: במקרים בהם המנוח לא הותיר צוואה העיזבון יחולק בהתאם לאמור בחוק הירושה.

 

במקרים אלו, צוואה או ירושה, עלולות להיווצר מחלוקות שונות, כגון מי הם היורשים ומי מבינהם זכאי לרשת ובאיזה חלק. מחלוקות אלו עשויות להסתיים בתביעות צוואה או ירושה.

 

באילו מקרים עולה הצורך בתביעה כזו?

הצורך בתביעה כזו עשוי לעלות במקרים הבאים:

  • אין צוואה: במקרה זה, הנכסים של המנוח ייחלקו בין היורשים על פי חוק הירושה. כאשר עיזבון מחולק בהתאם לחוק הירושה עלולות לעלות שאלות מי הם היורשים? ייתכן שישנו יורש או יורשת שיוכלו לטעון לקשר המקנה זכות לרשת את המנוח, לדוגמה ידוע או ידועה בציבור. במקרים אלו המחלוקת תידון בין ילדי המנוח לבין הטוענים לזכות מכח ידועים בציבור. כל אחד מהצדדים יוכל לפנות לבית המשפט בבקשה להכריזה עליו כיורש כדין.

  • צוואה שאינה ברורה: במקרה זה, עלולה להיווצר מחלוקת בין היורשים לגבי פרשנותה של הצוואה. בתביעה מסוג זה בית המשפט יצטרך לדון ולקבוע מהי הפרשנות הנכונה של הצוואה לה התכוון המנוח.

  • צוואה שאינה תקפה: בתביעה התוקפת את עצם תוקפה של הצוואה, לדוגמה בטענה שהיא נכתבה תחת לחץ או עקב השפעה שאינה הוגנת או במקרה שיוכח שעורך הצוואה לא היה כשיר, אז יחליט בית המשפט האם הצוואה תקפה או לא. במידה ויוחלט שהצוואה תקפה, היורשים יאלצו למלא אחר הוראות הצוואה כפי שנכתבו. במקרה בו יוחלט שהצוואה אינה תקפה ייקבע למעשה שיש לנהוג בהתאם לחוק הירושה.

מדוע חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין מנוסה?

תביעות צוואה, ירושה ועיזבון הן נושאים מורכבים וסבוכים המצריכים ידע משפטי מעמיק. עורך דין מנוסה בתחום זה יוכל להנחות אתכם בתהליך, לסייע לכם להבין את זכויותיכם ולבנות אסטרטגיה משפטית יעילה.

תביעת ירושה, התנגדות לצוואה

תחום תביעות ירושה וצוואות הינו תחום רגיש ומקצועי שצריך להיות מטופל על ידי משרד עורכי דין מנוסה הבקיא בחקיקה בפסיקה ועתיר ניסין בייצוג בבתי משפט בתחום זה. משרדנו מטפל בתביעות ירושה ועיזבון ובהתנגדות לצוואות מזה 20 שנים. 

אם אתם זקוקים לייעוץ או סיוע בכל הנוגע לירושות, צוואות או עזבונות
השאירו פרטים או התקשרו לתיאום פגישת ייעוץ 08-9367878

bottom of page