top of page

אישור נוטריון

אימותי חתימות ומסמכים בהתאם לחוק

נוטריון הינו עו"ד בעל ותק של מעל ל 10 שנים, שעבר בהצלחה את בחינת הההסכמה לנוטריונים ושקיבל רשיון ספציפי.

השירותים המרכזיים של הנוטריון הינו אימות מסמכים ואימות חתימות,אך בדרגה גבוהה של אימות. לפי סעיף 19 לחוק הנוטריונים, לאישור הנוטריוני משמעות רבה, והוא ישמש כראיה מספקת בהליך משפטי :  אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור”.

חתימת הנוטריון הינו כמו חתימה בפני רשות והיא שווה בערכה המשפטי לתעודה ציבורית בפני החוק.

שכר טרחתו של נוטריון נקבע בהתאם לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל”ט-1978 ואין אפשרות להוזיל או לייקר את התעריף. בתעריף ישנו פירוט מדוייק של פעולות שמבצע הנוטריון וכמה עליו לגבות בגינן.

 

 דוגמאות למקרים בהם נדרש אישור נוטריוני:

1. בייפוי כוח בלתי חוזר לטובת בנק ממנו לוקחים משכנתא.

2. לצורך הנפקת אישור כי אדם נמצא בחיים (תעודת חיים), אימות תעודת זהות, אימות דרכון או רשיון נהיגה.

3. בחתימת בני זוג על הסכם ממון לפני הנישואין ובאימות הסכם הממון.

4. במקרה בו רוצים לערוך צוואה נוטריונית.

5. כל מסמך אשר נדרשת הגשתו לחו"ל מצריך חתימה נוטריונית.​

אם אתם זקוקים לאישורים או חתימות נוטריוניות
השאירו פרטים באתר או התקשרו אלינו 08-9367878

bottom of page