top of page

ייפוי כוח מתמשך

אתם קובעים מי ינהל ואיך ינוהלו הדברים החשובים לכם כשכבר לא תוכלו לעשות את זה

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם (המיפה) למנות נציג (המיופה) שיסייע לו וייצג אותו במקרה שבו לא יוכל לטפל בענייניו המשפטיים או הכלכליים של עצמו, בעקבות התדרדרות במצבו הבריאותי או הנפשי.

ייפוי הכח המתמשך מתבצע בשלב בו המייפה עדיין במלוא נפשו ושכלו ומודע למעשיו (כשיר לקבל החלטות). תהליך זה יכול לסייע בתכנון עתידי, תוך כדי הבנה שגם אם יגיע מצב של היעדר יכולת החלטה ותודעה. האדם שנבחר לייפוי הכח יוכל להמשיך ולנהל את ענייניו בצורה הטובה ביותר.

תהליך ההחלטה והכתיבה של ייפוי כח מתמשך הינו תהליך רגיש ורווי שאלות והחלטות למצבים עתידיים. עו"ד מנוסה בתחום הפקת ייפוי כח מתמשך יעבור על מגוון רחב של תחומים, אירועים ומצבי חיים שעלולים להתרחש בעת הגעת אדם למצב בו יאלץ להפעיל או לעשות שימוש בייפוי הכח המתמשך.

חלק מהשאלות שתהיו עשויים להישאל לצורך קבלת החלטות בכתיבת ייפוי כח מתמשך יכול להתחלק למספר תחומים עיקריים:

  • ייפוי כח מתמשך לניהול עניינים כלכליים: המיופה מתנהל בשם המיפה בנושאים כלכליים ועסקיים, כולל ניהול חשבונות בנק, ניהול מקרקעים ונכסים, קבלת החלטות לגבי השקעות, ועוד.​

  • ייפוי כח מתמשך לניהול עניינים משפטיים: המיופה יכול לייצג את המיפה במשא ומתן משפטיים, לחתום על מסמכים משפטיים, ואף לקבל החלטות לגבי התמודדויות בבית משפט.

 

  • ייפוי כח מתמשך לניהול עניינים בריאותיים: במקרים מסוימים, המיופה יכול גם לקבל החלטות בנוגע לטיפול בריאותי או לאופן הטיפול שהמיפה מקבל, כמו גם לקבל החלטות שקשורות למקום המגורים של המיפה.

  • ייפוי כח מתמשך והנחיה למינוי אפוטרופוס: במקרים שבהם המיפה מסוגל לבצע ייפוי כח מתמשך אך לא לנהל את ענייניו, המיופה יכול להגיש בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס.

 

מניסיוננו, לרוב עולה השאלה מה ההבדל אפוטרופוס לבין ייפוי כח מתמשך?

 

ההבדל המרכזי והמשמעותי ביותר הינו מי הגורם הקובע את ההנחיות ואת האדם שיהיה אחראי למימושן,

כך שבעוד שייפוי כח מתמשך הוא מנגנון שמאפשר לאדם עצמו לבחור מי יטפל בענייניו במקרה שיהיה חסר תודעה או יהיה חסר יכולת לטפל בעצמו, במקרה של צו אפוטרופוס, בית המשפט ימנה את האפוטרופוס.

אם אתם לא רוצים לדאוג לגבי הדברים החשובים לכם, אם וכאשר כבר לא תוכלו להחליט עליהם
השאירו פרטים או התקשרו לתיאום פגישת ייעוץ חינם 08-9367878

bottom of page