top of page

צוואות, ירושות ועזבונות

צוואה היא מסמך חשוב מאין כמוהו שמומלץ לערוך בכל גיל. הכנת המסמך בסיוע עו״ד המתמחה בתחום תבטיח מניעת סכסוכים, אי ודאות ואי בהירות ביחס לרכוש ורצונם של אלו שהלכו לעולמם

מהי צוואה?

צוואה הינה מסמך משפטי בו אדם בוחר למי יעבור רכושו לאחר פטירתו. 

 

מי יכול לערוך צוואה?

כל אדם בגיר מעל גיל 18 שלא הוכרז כפסול דין רשאי לערוך צוואה, ובתנאי שאותו אדם מבין על מה הוא חותם.

איך עורכים צוואה?

חוק הירושה מגדיר ארבעה דרכים בהן אדם יכול לערוך צוואה: (1) צוואה בכתב יד (2) צוואה בעדים (3) צוואה בפני רשות (4) צוואה בעל פה.

מהן צוואות הדדיות?

צוואות שנערכות במקביל על ידי שני בני הזוג ונסמכות האחת על משנהו. הוראה נפוצה של צוואה זו היא הורשה הדדית של הרכוש האחד כלפי משנהו, ורק לאחר מכן ליורשים האחרים שנקבעו בצוואה. האפשרות של ביטול צוואות הדדיות היא מוגבלת משום שהיא מעידה על רצונם של שני בני זוג.

מי יורש בהיעדר צוואה?

במקרה שבו אדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה, חוק הירושה מגדיר מיהם היורשים של אותו אדם (יורשים על פי החוק): בן זוג לרבות ידוע בציבור (אין קביעה חד משמעית בנוגע לשאלה מיהו ידוע בציבור), ילדים, הורים, אחים, סבים ודודים. החלוקה נקבעת בהתאם לסדר הקדימות שקבוע בחוק.

למה חשוב לערוך צוואה?

המקרה החשוב ביותר והנפוץ ביותר הינו מקרה בו אדם מעוניין לחלק את רכושו לא בהתאם להסדר הקבוע בחוק הירושה של ירושה לפי הדין או מעונין להעביר את רכושו למי שלא נכלל במנגנון הקבוע בחוק (לדוגמה: חבר, שכן, תאגיד).

 

מקרה נוסף הינו במקרים בהם בני הזוג נפרדים או מתגרשים ומנהלים מערכת זוגית חדשה (פרק ב' וחיים משותפים זוגיים), וביתר שאת במקרים בהם לכל אחד מבני הזוג ילדים ממערכת היחסים הקודמת.

 

בנוסף ישנם מקרים בהם אנשים מבוגרים וללא ילדים רוצים להנחות מה לעשות ברכוש שלהם אחרי מותם.

למה חשוב לערוך צוואה אצל עורך דין?

צוואה מצריכה מומחיות משפטית והיכרות עם החוק והפסיקה. צוואה שנערכת בידי אדם לא מקצועי, עשויה להתפרש במספר דרכים, ולא בהתאם לרצון האמיתי וכוונתו של האדם המצווה, מה שעלול להוביל לפרשנות שגויה של הצוואה. צוואה שנערכת באופן מקצועי ומדויק, יכולה לחסוך הליכים משפטיים יקרים ומתישים.

אם אתם חושבים או החלטתם לערוך צוואה
פנו אלינו דרך טופס הפנייה באתר או התקשרו לתיאום פגישת ייעוץ חינם 08-9367878

bottom of page