top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד רננה גן גולדברג

מה זה מזונות ילדים?

מזונות ילדים זהו סכום כספי שמשולם עבור צרכים שוטפים של הילדים.

מי צריך לשלם עבור מזונות הילדים?

במדינת ישראל החיוב במזונות הילדים חלה על האב וזאת מכוח הוראות הדין העברי, אולם, במשך השנים התפתחו הלכות שמאחוריהם עומד עיקרון השוויון בין המינים. הלכות אלו מסדירות את כל הנוגע לאחריות ונשיאה בעלויות הכרוכות בגידול הילדים, ולא אחת נפסק ונקבעו קריטריונים שונים לחבות מי מבני הזוג בתשלום מזונות הילדים, אף אם החלטה זו תעמוד בסתירה לדין העברי.

ילדים ומשחקים
ילדים ומשחקים

איך נקבע גובה מזונות הילדים?

מזונות ילדים כוללים את הצרכים השוטפים של הילדים, בין היתר: אוכל, ביגוד, הנעלה, בילויים, הוצאות שוטפות אחרות וכן את חלקם היחסי של הילדים בהוצאות הדיור (מדור) - קורת הגג שעל ראשו של הילד לרבות ההוצאות השוטפות לאחזקת המדור.

בהליך משפטי בגירושין, בית המשפט קובע את גובה תשלום המזונות, הפסיקה בבית המשפט לענייני משפחה אינה פסיקה אחידה ולא ניתן לנבא בצורה מדוייקת איזה סכום ייפסק עבור ילדי בני הזוג שעומדים בפני גירושין. קביעת גובה המזונות תלויה במגוון סיבות ונסיבות המאפיינות את בני הזוג המתגרשים. יחד עם זאת, הלכת בן עמי קובעת כי צרכיו ההכרחיים של ילד עומדים על סך של כ -1,250 ₪ לחודש, סכום זה אינו כולל מדור ועל האב לשלם אותם גם אם הוא אינו עובד ואינו יכול לעבוד.

בהליך המשפטי בגירושין השליטה על קביעת גובה המזונות נמצא בידי עורכי הדין והשופט והשליטה יוצאת מידי בני הזוג.

כך זה נראה בהליך הגישור...

בהליך הגישור השליטה נמצאת בידי בני הזוג באופן מוחלט, כל מארג החיים של ההורים והילדים יבואו בחשבון ואתם תהיו אלו שתחליטו. בני הזוג ביחד עם המגשר ידונו בסוגיה סביב שולחן הגישור, במשותף ומתוך נקודת מבט שמכילה את כל בני המשפחה.

צריך לזכור, לבית המשפט או לבית הדין הרבני תדעו איך אתם נכנסים אך לעולם לא תדעו איך תצאו – השאירו את השליטה ויכולת ההחלטה וההכרעה בידיכם.

אם אתם רוצים לקבוע ולהחליט בעצמכם על גובה המזונות במהירות ובחיסכון כספי אדיר - פנו אלינו דרך טופס הפנייה באתר

או התקשרו לעו"ד רננה גן לתיאום פגישת היכרות - 08-9367878

Comments


bottom of page